بخش خدمات
 
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 درزمینه کارهای پیمانکاری
 درزمینه تعمیرات دستگاهها و تجهیزات مخابراتی
 در زمینه نگهداری از سیستم ها
 در زمینه تدریس و کلاسهای آموزشی
 در زمینه تعمیر و نگهداری از تجهیزلت الکترونیکی