محصولات

دوربین Mini Eye ۲۰۸/۴۲۰TVL
دوربین مداربسته

دوربین Mini Eye ۲۰۸/۴۲۰TVL

دوربین FTD CAMERA /۷۰۰TVL
دوربین مداربسته

دوربین FTD CAMERA /۷۰۰TVL

دوربین JMK /۴۲۰TVL
دوربین مداربسته

دوربین JMK /۴۲۰TVL

دوربین FTD SHARP / ۵۲۰ TVL
دوربین مداربسته

دوربین FTD SHARP / ۵۲۰ TVL

دوربین FTD SONY / ۷۰۰TVL
دوربین مداربسته

دوربین FTD SONY / ۷۰۰TVL

دوربین  HD REFLEX / ۸۰۰TVL
دوربین مداربسته

دوربین HD REFLEX / ۸۰۰TVL

دوربین REYMOON / ۸۰۰TVL
دوربین مداربسته

دوربین REYMOON / ۸۰۰TVL